Продукти

AUX ASF-H48J4A5/ AP КОЛОНЕН ВЪТР. ТЯЛО + AS-H48J4A5/ AP КОЛОНЕН ВЪШН. ТЯЛО

Мощност 48BTU
Клас А++
Охлаждане 15.1
Отопление 15.2
Монтаж
Обем
Мощност
Площ
5100лв.

GREE GVH48AL-M6DNC7A ВЪТР 400 V + GREE GVH48AL-M6DNC7A ВЪНШ 400 V

Мощност 48BTU
Клас A++
Охлаждане 12.5
Отопление 13.5
Монтаж
Обем
Мощност
Площ
5400лв.

NIPPON NFGD-48HRFN8-Q FLOOR IN + NIPPON NOE30U-48HFN8-R PROF OU

Мощност 48BTU
Клас А++
Охлаждане 14.0
Отопление 16.1
Монтаж
Обем
Мощност
Площ
5800лв.