Профилактика

Фрио клима извършва профилактика на всички марки и модели климатици! Професионално ще почистим филтрите, външния и вътрешния топлообменник. Ще направим тестове и замервания. При необходимост ще предложим подмяна на дефектирала част с нова.

Какво включва стандартният профилактичен преглед?

  • Посещение на място.
  • Преглед и почистване на вътрешното тяло на климатика.
  • Измерване на входящ/изходящ температурен въздушен поток.
  • Проверка на електрическите връзки.
  • Измерване на работното налягане и температура на изпарение на фреона.
  • Проверка и почистване на дренажната система.

Цените са в лева с включен ДДС и могат да бъдат повишавани или понижавани в зависимост от сезона и конюнктурата на пазара, от местонахождението на климатика, както и от броя профилактики на едно място. Услугата се извършва след съгласуване на цените с клиента!

Профилактиката не е предмет на безплатно гаранционно обслужване и е препоръчително да се извършва всяка година.

След приключване на профилактиката, ако е нужно, сервизният екип дава препоръка за допълнителни дейности, които могат да се извършат, за да не предизвика климатикът по-сериозен проблем.

Профилактика на климатична система на място :

  • цена до 12BTU -70лв.
  • цена до 24BTU-80лв.
  • цена над 24BTU-100лв.