Ремонт

При възникнала повреда или проблем нашият екип от специалисти посещава дадения обект в удобно за Вас време, като провежда диагностика и анализира каква е повредата. Цената за ремонт на климатичната техника зависи от характера на повредата и може да се определи само след диагностика на оборудването. Повредата се отстранява на място или, ако е нужно, системата се демонтира и се поправя в нашия сервиз.

Повредите на климатици в гаранция се отстраняват безплатно след представяне на нужните документи и спазване на всички гаранционни условия, упоменати в гаранционната карта на климатика!

Защо може да се нуждаете от сервиз за климатика?

  • Редовно падане на предпазителя на ел.мрежата (бушоните).
  • Захранващият кабел или щепселът загряват.
  • Има теч от вътрешното тяло на климатика.
  • Чува се нехарактерен шум от вътрешното тяло на климатика.
  • Чува се нехарактерен шум от външното тяло на климатика.
  • Мигат лампичките на вътрешното тяло по необичаен начин.
  • На дистанционното се изписва различна буква или цифра от зададените работен режим и градус.
  • На дисплея на вътрешното тяло се изписва различна буква или цифра от зададените работен режим и градус.

Посещение на място и диагностика – 30лв.
Посещение на техническият екип без основателна причина – 20лв.